ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் எந்தவித பரிசுப் பொருட்களும் வழங்கத் தடை- கல்வி அமைச்சு


akila

நாட்டிலுள்ள அரச பாடசாலைகள் எந்தவொன்றிலும் கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இதன் பின்னர், மாணவர்கள் எந்தப் பரிசுப் பொருட்களையும் வழங்கக் கூடாது எனவும், இவ்வாறு வழங்குவதை கல்வி அமைச்சு தடை செய்துள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ்காரியவசம் தெரிவித்தார்.

இவ்வாறு தடை செய்யும் சுற்றுநிருபத்துக்கு தான் ஒப்பமிட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

அரச பாடசாலைகளிலுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு இவ்வாறு மாணவர்கள் வழங்கும் பரிசுப் பொருட்களினால் இலவசக் கல்விக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. கொழும்பு போன்ற நகர்ப்புறப் பாடசாலைகளில் இது அதிகமாகவே காணப்படுகின்றது. அதிகமான பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்களினால் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகின்றனர். ஏழை மாணவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் பரிசுப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளத் தேவையில்லை. கல்வி அமைச்சு ஆசிரியர்களுக்கு போதியளவு சம்பளத்தை வழங்குகின்றது. அதிபர்கள் இந்த செயல்கள் இடம்பெறாமல் இருப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு அமைச்சுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அகில விராஜ்காரியவசம் மேலும் கேட்டுக் கொண்டார். (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>