“விதுரங் சபா” கலைச்சரா நிகழ்வு (Photos)


09

இலங்கையில் காணப்படும் தேசிய கல்வியற் கல்லூரி ஆசிரிய பயிலுனர்ளிடையே கலை கலாச்சராங்கள் ஊடாக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தவும், அவர்களின் ஊடாக எதிர்காலத்தில் மாணவர்களிடத்தில் தமிழ் சிங்களம் முஸ்லிம் கிருஸ்த்தவ பேதமின்றி இனங்களிடையே நல்லிணக்த்தை ஏற்படுத்தும் முகமாக கொழும்பு தாமரை தடாகத்தில் “விதுரங் சபா” கலைச்சரா நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்விற்கு கல்வி அமைச்சர்அகிலவிராஜ் காரியவசம் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் வே.இரதாகிருஸ்ணன் ஆகியோர் பிரதம அதிதிகளாக கலந்துக் கொண்டார்கள்.

இதன் போது இலங்கைளில் காணப்படும் அனைத்து தேசிய கல்வியற் கல்லூரி ஆசிரிய பயிலுனர்களின் கலாச்சார நிகழ்சிகள் நடைபெற்றதுடன் அதிதிகளுக்கு நினைவு சின்னம் வழங்களும் நடைபெற்றது. (ஸ)

 

01 04 08 09 10 IMG_6379 (2) IMG_6405 IMG_6420 IMG_6425 IMG_6443 IMG_6467 IMG_6486 IMG_6499 n (1) n (3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>