‘ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியத் தொகுப்பு முயற்சிகள்': இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலையில் ஆய்வரங்கு


sdfsd

இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழியியல் துறை ஏற்பாடு செய்த ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கியத் தொகுப்பு முயற்சிகள் என்ற தலைப்பிலான ஆய்வரங்கு அண்மையில் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் மொழியியல் துறையின் ஆய்வு இதழான பிரவாகமும் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது.

நிகழ்வில் இதழின் முதற் பிரதியை பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் எஸ். எஸ். எம் நாஜிம் மூத்த பேராசிரியர் எம். ஏ. நுஃமானுக்கு வழங்குவதையும், இன்னுமொரு பிரதியினை மொழித் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லாஹ், பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீடத்தின் பீடாதிபதி பௌசுல் அமீருக்கு வழங்குவதையும், நிகழ்வில் பேராசிரியர்களான ரமீஸ் அப்துல்லாஹ், எஸ். தில்லைநாதன், எம். எஸ் அனஸ், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளரான கலாநிதி க. இரகுபரன், விரிவுரையாளரான நோலியன் சிரோமி ஆகியோர் உரையாற்றுவதையும், ஆய்வுக் கட்டுரையைச் சமர்ப்பித்த சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சாதியா பௌசர் பேராசிரியர் அனஸிடம் இருந்து சான்றிதழ் பெறுவதையும் படங்களில் காணலாம். (நு)

-மபாஸ் சனூன்-
sdfsdasgc

ajchadszxdcvx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>