கண்டி அரச வைத்தியசாலையின் 65 ஆம் வாட்டுக்கு பூட்டு


closed12

கண்டி அரச வைத்தியசாலையின் 65 ஆம் இலக்க சிறுநீரக நோயாளர் வாட் உடன்  அமுலாகும் வகையில் மூடிவிடுவதற்கு வைத்தியசாலை நிறுவாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

48 மணி நேரத்தில் 03 நோயாளர்கள் உயிரிழந்தமையின் காரணமாகவே இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவ்வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் டாக்டர் சமன் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

உயிரிழந்த நோயாளர்கள் மூவரிடமும் இன்புளுவென்சா A.H.N.N1. எனும் வைரஸ் உடம்பில் பரவியிருக்கலாம் என சந்தேகிப்பதாகவும் டாக்டர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

இந்த வாட்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சகல நோயாளர்களும் வேறு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் முலம் குறிப்பிட்டுள்ளார். (மு)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>