குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடைய சட்டத்தில் திருத்தம்- அரசாங்கம்


parliament

குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடைய சட்டத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்படும் சந்தேகநபரின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக இந்த சீர்திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது.

 

அரசாங்கம் இதன் ஊடாக, பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்கான புதிய சட்டமொன்றை அறிமுகம் செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>