நீராவியை வெளியிடும் உலகின் முதலாவது புகையிரதத்தை அறிமுகப்படுத்தவுள்ள ஜேர்மன் (Video)


116112

ஹைட்ரஜன் சக்தியால் இயங்கும் புகை வெளியிடப்படாத, நீராவியை வெளியிடும் உலகின் முதலாவது புகையிரதத்தை ஜேர்மன் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.

இந்த புகையிரதத்தினை பொதுமக்கள் பாவனைக்கு திறந்துவிட முன்னர் இதன் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் இவ்வாண்டு இறுதியில் இடம்பெறவுள்ளதாக த இண்டிபெண்டண்ட் இணையத்தில் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த புகையிரதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வர்த்தக கண்காட்சியொன்றில் முன்வைக்கப்பட்டது.

இதேவேளை, மிக நீண்ட தூரங்களுக்கு பொதுமக்களை போக்குவரத்து செய்யும் ஹைட்ரஜன் சக்தியால் இயங்கும் முதலாவது புகையிரதமாக இது இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>