கான்கிரீட் பலகைகளை தலையால் உடைத்து நொறுக்கிய சிறுவன் (Video)


Screen Shot 2017-03-29 at 11.05.45 AM

போஸ்னியாவில் கெரிம் அஹ்மெட்சஸ்பாஹிக், 111 கான்கிரீட் பலகைகளை 35 வினாடிகளில் தன் தலையால் உடைத்து நொறுக்கியுள்ளார்.

டேக்வாண்டோ என்ற தற்காப்பு கலையை பயிலும் பதினாறு வயதான இவர் இந்த புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். (ஸ)

Screen Shot 2017-03-29 at 11.05.45 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>