2017 முதலாம் காலாண்டில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை 3.4 வீதத்தால் அதிகரிப்பு


Sri.Lanka_.Tourists

இலங்கையில் 2017 ஆம் ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை 3.4 வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது. கிழக்காசிய நாடுகளிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புடன் இந்த விருத்தி கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் மார்ச் மாதத்தில் 2.5 வீதத்தால் குறைவடைந்துள்ளது.

சீன சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை 12.9 வீதத்தால் 22,172 ஆக அதிகரித்துள்ள அதேவேளை, இந்தோனேசிய பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரித்துள்ளதாக சுற்றுலா துறை ஊக்குவிப்பு அலுவலக தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

எனினும், தெற்காசிய நாடுகளிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் குறைவடைந்துள்ளது. இந்தியா, மாலைதீவு மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைவான பயணிகளே வருகை தந்துள்ளனர்.

இதேவேளை, மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் அளவும் குறைவடைந்துள்ளது. (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>