சகல மாகாண சபைகளுக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல், 2019 இல் தீர்மானம்


PCelection

நாட்டிலுள்ள சகல மாகாணங்களுக்குமான ஆட்சிக் காலத்தை 2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரையில் நீடித்து, ஒரே தினத்தில் தேர்தலை நடாத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதாக வட மத்திய மாகாணத்தின் புதிய அமைச்சர் சுசில் குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்காக வேண்டி, அரசியலமைப்பின் 17 ஆவது சரத்தை திருத்தம் செய்து பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். .

வட மத்திய, சப்ரகமுவ மற்றும் கிழக்கு ஆகிய மாகாணங்களின் உத்தியோகபுர்வ ஆட்சிக் காலம் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதமும், மத்திய, வடக்கு, வட மேல் மாகாணங்களின் உத்தியோகபுர்வ ஆட்சிக் காலம் அடுத்த வருடம் செப்டம்பர் மாதத்திலும், மேல் மற்றும் தென் மாகாணங்களுக்கான உத்தியோகபுர்வ தேர்தல் நடாத்தப்பட வேண்டிய காலம் 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதமும், ஊவா மாகாணத்துக்கான தேர்தல் நடாத்தப்பட வேண்டிய கால எல்லை 2019 செப்டம்பர் மாதமும் ஆகும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.  (மு)

One comment

  1. Vinoth Balachandran

    அவ்வளவு பயமா ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>