உயர்தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை கிடைத்தவுடன் அதிபர்கள் அதனை வழங்கவும்


exame departmwnt

க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சை 2017 ஆம் ஆண்டுக்காக மூன்று லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 227 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் டபிள்யு.எம்.என்.ஜே. புஷ்பகுமார தெரிவித்துள்ளார்.

இவர்களுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் தபாலிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இவர்களில் 2 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 943 பேர் பாடசாலை பரீட்சார்த்திகள் எனவும், 77 ஆயிரத்து 284 பேர் தனியார் பரீட்சார்த்திகள் எனவும் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கப் பெற்றவுடன் அதிபர்கள் அதனை மாணவர்களிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அவ்வட்டைகளில் மாற்றங்கள் இருப்பின் எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் பரீட்சைகள் திணைக்களத்துக்கு அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஆணையாளர் நாயகம் மேலும் கூறியுள்ளார்.  (மு)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>