வாரியபொல ஸ்ரீ சுமங்கள கல்லூரியில் முதன் முறையாக தமிழ்தின விழா


Wariyapola Sri Sumangala College (1)

வாரியபொல ஸ்ரீ சுமங்கள கல்லூரியில் முதன் முறையாக தமிழ்தின நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது.

கல்லூரியின் அதிபர் பி.எஸ்.எஸ். விஜேசிங்க தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் சிறப்பு பேச்சாளராக நவமணி பத்திரிகை ஆசிரியர் என்.எம். அமீன் கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட அதிதிகள் குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிப்பதையும், மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் படங்களில் காணலாம். (நு)
Wariyapola Sri Sumangala College (1)

Wariyapola Sri Sumangala College (4)

Wariyapola Sri Sumangala College (2)

Wariyapola Sri Sumangala College (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>