மரணசாசன சட்டம் உலகில் மாற்றப்பட வேண்டும்- இங்கிலாந்து


images (8)

மரணசாசனம் எழுதுவது தொடர்பான சட்டங்கள் நவீன உலகத்திற்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸின் சட்ட ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய சட்டங்கள் தெளிவற்றதாக அவை அறிவித்துள்ளது.

தவிர்க்க முடியாத சூழல்களில், குறுஞ்செய்தி, மின்னஞ்சல் மற்றும் பிற மின்னணு தகவல் தொடர்புகள் என்பன மதிக்கத்தக்க மரணசாசனமாக  சட்டங்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவை குறிப்பிட்டுள்ளது.

தற்போது, சட்டப்பூர்வமான ஒரு உயில் என்பது கண்டிப்பாக 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். மேலும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட இரு சாட்சியங்களின் முன்னிலையில் தெளிவான மனநிலையுடன் அந்த உயில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ஆனால் உயிலை உருவாக்குபவர் தனது விருப்பத்தை வேறு வடிவத்தில் அளிப்பதை அனுமதிக்கும் வகையில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் விதிகளை மாற்ற வேண்டும் என சட்ட ஆணைக்குழு விரும்புகிறது.

கார் விபத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் தன்னுடைய உயிலை சட்டப்படி உருவாக்காமல், மின்னணு தகவல் தொடர்பு அல்லது மின்னஞ்சல் மற்றும் குறுஞ்செய்தி வாயிலாக தெரிவிக்கலாம் என அந்த ஆணைக்குழு எடுத்துக்காட்டாக தெரிவித்துள்ளது.

பின்னர் அவரின் குடும்பத்தினர் அந்த மின்னணு தகவல் தொடர்பு செய்திகளை சட்டப்பூர்வமான  மரணசாசனமாக  கருதி, நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

நீதிபதி அனுமதி அளித்த பின்னரே, அந்த மின்னணு செய்திகள் மரணசாசனமாக அங்கீகரிக்கப்படும். (மு)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>