ஆனமடுவையிலிருந்து ஹம்பாந்தோட்டைக்கு இரண்டு புதிய பஸ்கள் சேவையில்… (Photos)


003

புத்தளம் மற்றும் ஆனமடுவையிலிருந்து இரண்டு புதிய பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் முதற்கட்டமாக இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்குச் சொந்தமான இரண்டு பஸ் வண்டிகள் நேற்று நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவ அமைச்சர் பாலித்த ரங்கய பண்டார தலைமையில் சுப-நேரத்தில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. (M|ஸ)

001 003 005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>