சிறு தேயிலை தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு உரிய முறையில் உரமானியம்


gayantha karunathilaka

சிறிய தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு உரமானியம் உரிய முறையில் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க தெரிவித்தார்.

கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சித் டி. சொய்சா எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டார்.

இதுவரை 244,390 தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு உரமானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இன்னும் 122,610 தொழிலாளர்களுக்கு பகிர்ந்துதளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

இதேவேளை, 2016ம் ஆண்டில் சிறு தேயிலை தோட்டத் உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கை 393,420 என்றும், அதில் 80% ஆனவர்கள் 2 ஏக்கருக்கு குறைந்த தோட்ட உரிமையாளர்கள் என்றும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். (எம்|நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>