செவ்வாயில் பனி மலைகள் – நாசா தகவல்


This NASA handout image obtained August 24, 2017, created on May 21, 2017 at 13:21 local Mars time by the High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) camera on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter, shows snow and ice accumulated during Winter covering dunes in the planet's Northern hemisphere. Unlike on Earth, this snow and ice is carbon dioxide, better known to us as dry ice.


When the sun starts shining on it in the Spring, the ice on the smooth surface of the dune cracks and escaping gas carries dark sand out from the dune below, often creating beautiful patterns. On the rough surface between the dunes, frost is trapped behind small sheltered ridges.  NASA’s Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, Calififornia, manages the Mars Reconnaissance Orbiter for NASA’s Science Mission Directorate, Washington. The HiRISE camera was built by Ball Aerospace and Technology Corporation and is operated by the University of Arizona.
 / AFP PHOTO / AFP PHOTO AND NASA / NASA

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனி படர்ந்த குன்றுகள் இருப்பதை செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தின் மூலம் நாசா உறுதி செய்துள்ளது.

குறித்த தகவலை செவ்வாய் கிரகம் தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டு வரும் நாசாவின் மார்ஸ் ரெகனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டர் (Mars Reconnaissance Orbiter) உறுதி செய்துள்ளது.

இந்த புகைப்படமானது அதி உயர் ரெசொல்யூஷன் கொண்ட இமேஜிங் அறிவியல் பரிசோதனை திறன் கொண்ட கேமரா (High Resolution Imaging Science Experiment – HiRISE ) மூலம் மே மாதம் 21 ஆம் தேதி எடுக்கப்பட்டது.

இந்த புகைப்படத்தின் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தில் பனி மலைகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், செவ்வாயில் காணப்படும் பனி மலைகள், பூமியில் உள்ள பனி மலைகள் போல அல்லாமல், பனி மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்து உலர்ந்த பணி போல் காட்சியளிப்பதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.(ச)

This NASA handout image obtained August 24, 2017, created on May 21, 2017 at 13:21 local Mars time by the High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) camera on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter, shows snow and ice accumulated during Winter covering dunes in the planet's Northern hemisphere. Unlike on Earth, this snow and ice is carbon dioxide, better known to us as dry ice. When the sun starts shining on it in the Spring, the ice on the smooth surface of the dune cracks and escaping gas carries dark sand out from the dune below, often creating beautiful patterns. On the rough surface between the dunes, frost is trapped behind small sheltered ridges.  NASA’s Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, Calififornia, manages the Mars Reconnaissance Orbiter for NASA’s Science Mission Directorate, Washington. The HiRISE camera was built by Ball Aerospace and Technology Corporation and is operated by the University of Arizona.  / AFP PHOTO / AFP PHOTO AND NASA / NASA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>