புளோரிடா மாநிலத்தை தாக்கிய “இர்மா” (Photos)


Screen Shot 2017-09-11 at 11.11.07 AM

அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலத்தை இர்மா புயல்காற்று தாக்கியுள்ளதாக வெளிநாட்டுச் செய்திகள் தெரிவிக்கினறன.

அத்துடன் அயலில் உள்ள நப்லெஸ் மாநிலத்தின் தென் பகுதியிலும் இந்த புயலில் தாக்கம் இருந்ததாக அமெரிக்கத் தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

புளோரிடா மாநிலத்தின் மேற்கு கடற்கரைப் பகுதியை மணிக்கு 192 கிலோமீற்றர் வேகத்தில் இர்மா புயல் தாக்கியுள்ளது. எவ்வாறாயினும் வலுவான மூன்றாம் நிலையில் இருந்து இரண்டாம் நிலை புயலாக இர்மா குறைவடைந்துள்ளது.

புயலில் தாக்கம் காரணமாக 3 தசம் 4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வீடுகளுக்கு மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது. மயாமி நகரின் ஒரு பகுதி நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக அமெரிக்கத் தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

இர்மா புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துவரும் நிலையில், புளோரிடா மாநிலம் முழுவதும் இர்மா புயலின் தாக்கம் நீடிக்கும் என தேசிய புயல் மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இர்மா புயலின் தாக்கத்தால் காற்று மணிக்கு 160 கிலோமீற்றர் வேகத்தில் வீசும் எனவும் மையம் கணிப்பிட்டுள்ளது.

அதேவேளை புயலுடன் தொடர்புடைய மூன்று உயிரிழப்புக்களும் பதிவாகியுள்ளன. (ஸ)
Screen Shot 2017-09-11 at 11.10.34 AM

Screen Shot 2017-09-11 at 11.09.17 AM Screen Shot 2017-09-11 at 11.11.07 AM Screen Shot 2017-09-11 at 11.11.23 AM Screen Shot 2017-09-11 at 11.12.11 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>