இரகசிய தகவல் பெற்றுக்கொண்ட விதம் தொடர்பில் பிணை முறி ஆணைக்குழுவுக்கு அறிக்கை


Bond President Commission

உளவாளிகளுக்கு இலஞ்சம் வழங்கி ஊழியர் சேமலாப நிதியம் உள்ளிட்ட பல அரச நிறுவனங்களின்
இரகசிய தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டமை தொடர்பிலான தகவல்கள் அடங்கிய அறிக்கை ஒன்று பேர்ப்பசுவல் ட்ரசரீஸ் நிறுவனத்தினால் இன்று பிணை முறி தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

குறித்த தகவல்களை பேர்பச்சுவல் ட்ரஷரீஸ் நிறுவனத்தின் பிரதான கணக்காய்வாளரான நுவன் சல்காதுவினால் ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் மற்றும் அரச வங்கிகள் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களின் தகவல்கள் இவ்வாறு பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>