பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த எலியின் பல் கண்டுபிடிப்பு


5a02b3cbacef2-IBCTAMIL

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த எலியின் பல்லை, இங்கிலாந்து போர்ட்ஸ் மௌத் (ports mouth) பல்கலைக்கழக மாணவர் கண்டுபிடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் உள்ள போர்ட்ஸ் மௌத் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர், கிராண்ட் ஸ்மித்.
இவர் தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள ‘டோர்செட்’ கடற்கரையில் பாறைகளுக்கு இடையே கூர்மையான இரண்டு பற்களை கண்டெடுத்துள்ளார்.

அவை எலி போன்று வளைக்குள் (பொந்துகளுக்குள்) வாழும் உயிரினத்திற்குரியது என்றும், அந்த பல் மிகவும் கூர்மையானதாகவும், உணவுப் பொருட்களை துண்டாக்கி அதை மென்று சாப்பிடும் வகையிலும் உள்ளதாகவும், எலியின் பல்லுடன் ஒத்து போவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த பற்களுக்குரிய உயிரினம் சுமார் 14½ கோடி (145 மில்லியன்) ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து இருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர் ஸ்டீவ் சுவீட்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த உயிரினம் பாலூட்டி வகையைச் சேர்ந்தது என்றும், டைனோசர் தொடக்க நிலவகை மிருகமான டியூரிஸ்டோடான் என்சோமி மற்றும் டியூரிஸ்டோதெரியம் நியூமனி ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒருவகையை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.(ச)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>