ஓமானில் பெண்களின் சராசரி ஆயுள் ஆண்களை விட 4 வருடம் அதிகம்


image_f84062e6cc

ஓமானிலுள்ள பெண்களின் ஆயுள் காலம் ஆண்களின் ஆயுள் காலத்தை விட நான்கு வருடங்களினால் அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வொன்றிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரையான பெண்கள் மற்றும் ஆண்களிடம் நடாத்தப்பட்ட ஆய்விலேயே இந்த உண்மை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த வகையில் பெண்களின் சராசரி ஆயுற்காலம் 78 இலிருந்து 79 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும், ஆண்களின் சராசரி 74.5 இலிருந்து 75.5 வரை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்நாட்டின் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

பெண்கள் மீதான அனைத்து விதமான அழுத்தங்களையும் குறைப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ள நடவடிக்கை இதற்குக் காரணம் எனவும் அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>