நடமாடும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் அமைக்குமாறு பிரேரணை


1295986365petrol

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் விநியோகத்தில் ஏற்படும் தடை என்பனவற்றால் மீண்டும் மக்கள் பாதிக்கப்படாதிருக்கும் பொருட்டு நடமாடும் எரிபொருள் விநியோக முறைமைகளை அமைக்குமாறு பாராளுமன்றத்தில் இன்று (13) யோசனையொன்று முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜேசிறி இந்த யோசனையை முன்வைத்துள்ளார்.  (மு)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>