வித்தியாசமான பந்து வீச்சு பாணியுடன் உலக அவதானத்தைப் பெற்றுள்ள இலங்கை வீரர்


Screen Shot 2017-11-14 at 10.24.57 AM

ஆசிய கிரிக்கட் போட்டித் தொடரில் 19 வயதுக்குட்பட்ட இளையோர் அணியில் பங்கேற்கும் இலங்கை வீரர் தொடர்பில் கிரிக்கட் உலகின் அவதானம் திரும்பிள்ளது

கெவின் கொத்திகொட என்ற இளம் வீரரின் வித்தியாசமான பந்துவீச்சு முறையே இவ்வாறு அனைவரினதும் அவதானம் திரும்பிள்ளது.

தென்னாபிரிக்காவின் முன்னாள் பந்துவீச்சாளர் போல் எடம்ஸ்ஸின் பந்து வீச்சு பாணியை போல இவரின் பந்து வீச்சு பாணி அமைந்துள்ளமை இதற்கு காரணமாகும். (ஸ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>