பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடமாற்றம்


Exam commissoner pushpakuma

இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் டபிள்யு. எம்.என்.ஜே. புஷ்பகுமாரவை உடன் அமுலுக்கு வரும் வரையில் கல்வி அமைச்சுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இவரது இடமாற்றத்துக்கான காரணம் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. கடந்த பல வருடங்களாக பரீட்சைகள் திணைக்களத்தில் பணிப்பாளர் நாயகமாக புஷ்பகுமார செயற்பட்டு வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.   (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>