புதிய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று சட்டம் அமுலுக்கு


american dollars in the hands

இலங்கையின் புதிய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று சட்டம் அமுலுக்கு வரவுள்ளது.

இந்த சட்டமானது, இலங்கைக்கு வெளியிலான முதலீடு மாற்றம், கணக்கு திறப்பு மற்றும் பேணல், முதலீடுகளுக்கான அனுமதி மற்றும் கடன், முற்கொடுப்பனவு வழங்கல் போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கும். இதற்கான வர்த்தமானி கடந்த 17ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (ஸ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>