மஹிந்தவுடன் சுசில், WDJ இரகசியப் பேச்சு


cd

கூட்டு எதிர்க் கட்சி மற்றும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி என்பன எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி சபைத் தேர்தலில் கூட்டிணைந்து செயற்படுவது தொடர்பான இரகசியப் பேச்சுவார்த்தையொன்று மஹிந்த ராஜபக்ஷவுடன் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அமைச்சர்களான சுசில் பிரேம்ஜயந்த் மற்றும் டபிள்யு.டீ.ஜே. செனவிரத்ன ஆகியோர் கலந்துகொண்டதாகவும் அமைச்சர் டபிள்யு.டீ.ஜே. செனவிரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

பேச்சுவார்த்தை நடந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ள அமைச்சர், என்ன விடங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டதாக கேட்டதற்கு கருத்துத் தெரிவிக்க மறுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>