அக்பர் டவுன் பெயர் மாற்றம் – வர்த்தமானி வெளியீடு


Faiszer-Musthapha-640x400

கம்பஹா மாவட்டத்தின் மஹர பிரதேச சபையில் அமைந்திருக்கும் அக்பர் டவுன் என்ற வட்டாரத்தை எடேரமுள்ள 01 என பெயர் மாற்றுவதற்கு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைசச்சர் பைஸர் முஸ்தபா தீர்மானித்துள்ளார்.

குறித்த பெயர் மாற்றம் தொடர்பிலான 2052/34 என்ற விசேட வர்த்தமானி அறிக்கை கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2017ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 17ம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 2006/44 என்ற வர்த்தமானி அறிக்கையில் மஹர பிரதேச சபையின் 31வது வட்டாரம் அக்பர் டவுன் என பெயரிடப்பட்டிருந்தது.

மஹர பிரதேச சபைக்குற்பட்ட எடேரமுள்ள தெற்கு, எடேரமுள்ள கிழக்கு பின்னமெத மேற்கு மற்றும் அக்பர் டவுன் ஆகிய கிராம சேவை பிரிவுகள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

இதேவேளை, அக்பர் டவுனை தேர்தல் வட்டாரமாக பிரகடனப்படுத்தியமைக்கு பிரதேசவாதிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்ததை அடுத்து இவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. (அ)

01

One comment

  1. Good luck for YAHAPAALANA GOVT. In upcoming election!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>