பாடநூல் விநியோக தேசிய நிகழ்வு கல்வி அமைச்சர் தலைமையில்


image_7ff01e7d4d

அரச பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடநூல் விநியோக தேசிய நிகழ்வு கொழும்பு டி.எஸ். சேனாநாயக்க கல்லூரியில் நேற்று (11) நடைபெற்றது.

இதில், பிரதம அதிதியாக கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் கலந்துகொண்டுள்ளார். கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பாட நூல்கள் சகல மாகாணங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் மாணவர்களுக்கு இந்நிகழ்வில் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>