பரீட்சை வினாத்தாள் திருத்தும் பணியினால் பாடசாலை கல்வி பாதிப்பு- கல்வி அமைச்சர்


ministry of education

பரீட்சை வினாத்­தாள்­களை திருத்தும் நட­வ­டிக்­கையில் ஆசி­ரி­யர்கள் ஈடு­ப­டு­வதன் கார­ண­மாக பெரும்பாலான பாடசாலைகளில் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைவதாகவும் இதற்கு மாற்றுத் திட்டமொன்று குறித்து கல்வி அமைச்சு கருத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சாதா­ரண தர பரீட்­சையின் வினாத்தாள் திருத்தும் நடவடிக்கைகள்  டிசம்பர் மாத விடு­மு­றையில்  திருத்தி முடிப்­ப­தற்­கான நட­வ­டிக்கை தொடர்பில் கல்­வி­ய­மைச்சில் கலந்­து­ரை­யா­டல்கள் இடம்பெற­வுள்­ளதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியள்ளார். மாண­வர்­களின் கற்றல் நட­வ­டிக்­கை­யினை துரி­தப்­ப­டுத்­து­வதை நோக்­க­மாக கொண்டு இத்­திட்டம் அமுல்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

பரீட்சை வினாத்தாள் திருத்தும் சேவையில் 35 ஆயிரம் ஆசி­ரி­யர்கள் ஈடு­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வதன் கார­ண­மாக சில பாட­சா­லை­களின் முதலாம் தவ­ணைக்­காக கற்றல் நட­வ­டிக்­கைகள் காலம்­தாழ்த்­தப்­படுவதாகவும் இதன் கார­ண­மாக மாண­வர்கள் பெரிதும் பாதிக்­கப்­ப­டுவதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>