உள்ராளூட்சிசபை உறுப்பினர்களின் பெயர் விபரங்கள் மாத இறுதியில் – தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு


Screen Shot 2018-02-09 at 2.51.28 PM

உள்ளூராட்சித் தேர்தல் முடிவுகளின் அந்தந்த சபைகளுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் பெயர் விபரங்கள் இம்மாத இறுதிக்குள் வர்த்தமானியில் வெளியிட எதிர்பார்த்துள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

இது தொடர்பான தகவல்களை அரசியல் கட்சிகளால் வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் வர்த்தமானியில் வெளியிட நடவடிக்கை எடுப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

உள்ளூராட்சித் தேர்தல் முடிவுகளின் படி விகிதாசார முறையின் கீழ் தெரிவாகின்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் எதிர்வரும் சில தினங்களில் அந்தந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

விகிதாசார முறையின் கீழ் நூற்றுக்கு 40 வீதமான உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட உள்ளதுடன், மொத்த உறுப்பினர்களில் 25 வீதமானவை பெண் பிரதிநிதிகளாக இருக்க வேண்டியது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி உள்ளூராட்சி சபைகளுக்காக தெரிவாகின்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை சம்பந்தமான தகவல்களை உத்தியோகபூர்வமாக எதிர்வரும் சில தினங்களில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அறிவிப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.(ச)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>