அரசாங்கத்தை தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துச் செல்ல கட்சித் தலைவர்கள் தீர்மானம்- கயந்த அறிவிப்பு


Gayantha-karunathilaka

தற்பொழுதுள்ள நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு அரசாங்கத்திலுள்ள கட்சித் தலைவர்கள் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இது தொடர்பான தீர்மானம் இன்று இரவு கூடிய அரசாங்கத்திலுள்ள கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த அறிவித்தலை ஜனாதிபதிக்கு அறிவிக்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசாங்கத்தில் தற்போதுள்ள ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி உறுப்பினர்கள் விரும்பினால், அரசாங்கத்துடன் இருக்க முடியும் எனவும் விரும்பினால் செல்ல முடியும் எனவும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கத்திலுள்ள கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  (மு)

2 comments

  1. Mohamed Hassan Mohamed Adham

    அப்படியே அழுத்கம ஜின்தோட்டை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் முதலில் தீர்வு கொடுப்பதோடு நல்லாட்சிக்கு உதவிய சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுங்கள்.

  2. Mohamed Hassan Mohamed Adham

    அப்படியே அழுத்கம ஜின்தோட்டை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் முதலில் தீர்வு கொடுப்பதோடு நல்லாட்சிக்கு உதவிய சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>