கண்டி பாடசாலைக்கிடையிலாலான கிரிகெட் போட்டிகள் இடைநிறுத்தம்


allan-borders-cricket_3

கண்டி தர்மராஜ கல்லூரி மற்றும் கிங்ஸ்வூட் கல்லூரிக்கு இடையிலான வருடாந்த கிரிகெட் போட்டியும் சில்வெஸ்டர் கல்லூரி மற்றும் வித்யார்த்த கல்லூரிக்கும் இடையிலான வருடாந்த கிரிகெட் போட்டியும் தற்காலிகமாக பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

கண்டி பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாகவே இது பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.(ச)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>