இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்


vv

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் இன்று (08) வெளியிடப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டு நாணயங்களின் விகிதங்கள் பின்வருமாறு

v

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

vv

One comment

  1. இலங்கையில் எவ்வளவு நல்ல ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்பதை இந்த நாணயமாற்று வீதமே காட்டி கொடுத்து விட்டது,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>