அமைதியான முறையில் நிறைவடைந்த ஜூம்ஆ தொழுகைகள் (Photos)


Screen Shot 2018-03-09 at 2.55.02 PM

நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் இன்றைய வெள்ளிக்கிழமை முஸ்லிம்களின் ஜூம்ஆ தொழுகைகள் அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் இதுவரை பதிவாகவில்லை.

ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஜூம்ஆ தொழுகைகள் அமைதியான முறையில் நடைபெற்று வருகின்ற போதும், கடந்த சில தினங்களாக நாட்டில் நிலவும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இனவாத சூழ்நிலையில் இன்றை ஜூம்ஆ தொழுகை மக்களில் மத்தியில் விசேட கவனத்தைப் பெற்றிருந்தது.

இந்நிலையில் முஸ்லிம் மக்கள் தத்தமது கிராமங்களில் பாதுகாப்பு தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தியதுடன், இலங்கை பாதுகாப்புப் பிரிவும் நாடளாவிய ரீதியில் அனைத்துப் பள்ளிவாசல்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கியது. அதிலும் பிரச்சினைகள் உருவாக்கலாம் எனக் கருதிய பள்ளிவாசல்களுக்கு விசேட பாதுகாப்புக்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன எம்மால் அவதானிக்க முடிந்ததது.

அதேவேளை அண்மைய இனவாத தாக்குதலுக்கு இலக்கான திகன பிரதேசத்தின் ஜூம்ஆ தொழுகை சேதமடைந்த பள்ளிவாசலின் வெளிப்புறத்திலும், பாடசாலை மைதானத்திலும் நடைபெற்றது.

Screen Shot 2018-03-09 at 2.53.19 PM Screen Shot 2018-03-09 at 2.53.14 PM Screen Shot 2018-03-09 at 2.53.04 PM Screen Shot 2018-03-09 at 2.52.58 PM

Screen Shot 2018-03-09 at 2.55.20 PM Screen Shot 2018-03-09 at 2.55.02 PM

தெஹிவளை பிலால் பள்ளிவாசலில் நடைபெற்ற ஜூம்ஆ தொழுகையின் போது, ரத்மலான மற்றும் கல்கிஸ்ஸை விகாரைகளின் தலைமை பிக்குமார் கலந்துகொண்டதாக எமது அலுவலக செய்தியாளர் தெரிவித்தார். (ஸ)

Screen Shot 2018-03-09 at 2.55.52 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>