புத்தளம், அழுத்தகமை பிரதேசங்களில் தாக்குதல் சம்பவங்கள் பதிவு


[UNSET]

புத்தளம் வீதி, ஆனமாடுவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள முஸ்லிம் உணவகம் ஒன்று தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளது.

இன்று அதிகாலை இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நிக்கவராட்டிய பகுதியை சேர்ந்த முஸ்லிம் நபர் ஒருவருக்கு சொந்தமான உணவகம் இவ்வாறு தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளது.

அதேவேளை பேருவளை, அளுத்கமை பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள முஸ்லிம் வீடொன்றும் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளது. குறித்த தாக்குதலில் வீட்டுக்கு சிறு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. (ஸ)

[UNSET]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>