பெண்கள் முகம் மூடுவதற்கு பாராளுமன்றத்தில் முஜிபுர் ரஹ்மான் சூடான பதில்


mujibur Rahman 0001

பாடசாலை மாணவிகள் கூட முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் எனவும்,  முஸ்லிம் அடிப்படைவாதத்துக்கு எதிராக முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் ஜே.வி.பி.யின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான பிமல் ரத்னாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கண்டியிலும் அம்பாறையிலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்முறைச் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கையில் அவர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.

இதற்குப் பதிலளித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரான முஜிபுர் ரஹ்மான் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நாட்டில் மார்புக்கச்சை தெரியும்படி ஒரு பெண்ணால் ஆடை அணிய முடியும் என்றால், தனது முகத்தை மூடும் வகையில் ஆடையணியவும் பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு.

தனது மனைவி அப்படியாக முகத்தை மறைத்து உடையணியாத போதிலும் எவரும் முகத்தை மறைத்து உடையணிவது அவரவர் தனிப்பட்ட உரிமை எனக் குறிப்பிட்ட முஜிபுர் ரஹ்மான் எம்.பி., இந்தவிடயத்தில் எவரும் தலையிட முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார். (மு)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>