மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே FCIDஇற்கு


Mahindananda_300_J2

முன்னாள் அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே பொலிஸ் நிதி மோசடி விசாரணைப்பிரிவில் ஆஜராகியுள்ளார்.

விளையாட்டுத் துறை அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் அமைச்சினால் கெரம் போட் கொள்வனவு செய்த போது 53 மில்லியன் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்திய குற்றம் தொடர்பில் வாக்குமூலம் வழங்குவதற்காகவே முன்னால் அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தற்போது பொலிஸ் நிதி மோசடி விசாரணைப் பிரிவிற்கு சென்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>