வன்னி மாவட்ட உள்ளுராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சிக்கருத்தரங்கு


WhatsApp Image 2018-05-15 at 12.01.43 PM

மன்னார் மற்றும் வவுனியா மாவட்ட உள்ளுராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சிக்கருத்தரங்கு இன்று (15) வவுனியா ஓவியா ஹோட்டலில் நடைபெற்றது…

இந்த கருத்தரங்கு நிகழ்வில் முசலி, மன்னார், மாந்தை, மற்றும் நானாட்டான் உட்பட வவுனியா மாவட்ட நகரசபை மற்றும் பிரதேசபை உறுப்பினர்களும் கலந்துகொண்டனர். (ஸ)

– எ.எம்.றிசாத் –

WhatsApp Image 2018-05-15 at 12.01.43 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>