14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உதவி பொலிஸ் பரிசோதகர்ளுக்கு பதவி உயர்வு


Police2

நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வு வழங்கப்படாதிருந்த உதவி பொலிஸ் பரிசோதகர்கள் 595 பேரும், பொலிஸ் பரிசோதகர்களாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.

பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்ட அனைவருக்கும் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

எவ்வாறாயினும் இந்த பதவி உயர்வுகள் 31. 05. 2016 ஆம் திகதியில் இருந்து வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ள உதவி பொலிஸ் பரிசோதகள் 595 பேரில், 56 பேர் பெண் உதவி பொலிஸ் பரிசோதகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.(ச)

One comment

  1. Can you share with us the list of the names?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>