இலங்கை பெண்கள் கிரிக்கட் அணிக்கு புதிய தெரிவுக்குழு


Sri lanka women cricket

இலங்கை பெண்கள் கிரிக்கட் அணியின் புதிய தெரிவுக்குழுவை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா நியமித்துள்ளார்.

ரசாஞ்சலி டி. அல்விஸ் தலைமையிலான புதிய தெரிவுக்குழுவில் மேலும் மூன்று பேர் உள்ளடங்குகின்றனர்.

மே மாதம் 16ம் திகதி முதல் ஒரு வருட காலத்துக்கு இந்த புதிய தெரிவுக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. (நு)

புதிய தெரிவுக்குழு உறுப்பினர்களின் விபரம்:
ரசாஞ்சலி டி. அல்விஸ் – தலைவர்
கே.கே.ஜி. இந்திக – உறுப்பினர்
பீ.ஏ.டி.என். குணரத்ன – உறுப்பினர்
வருண வாராகொடா – உறுப்பினர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>