புதிய இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்கள் நியமனம் (photos)


bb5a72a33c986a1c94beea196131eb4e_XL

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் பதவியேற்கும் நிகழ்வு இன்று காலை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

அதன்படி இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இருவர், பிரதி அமைச்சர்கள் ஐவருக்கு இன்று நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன.

அதன்படி இன்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்ட புதிய அமைச்சர்கள் விபரம்

1. ரஞ்சித் அலுவிஹார – சுற்றுலா மற்றும் கிறிஸ்தவ அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

2. லக்கி ஜயவர்தன – மலையக புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

3. அஜித் மானப்பெரும – சுற்றாடல் பிரதி அமைச்சர்

4. அங்கஜன் ராமநாதன் – விவசாய பிரதி அமைச்சர்

5. காதர் மஸ்தான் – மீள் குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி, இந்து விவகார பிரதி அமைச்சர்

6. எட்வார்ட் குணசேகர – உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் மாகாண பிரதி அமைச்சர்

7. நளின் பண்டார – பொது நிர்வாக மற்றும் சட்டம், ஒழுங்கு பிரதி அமைச்சர்

குறித்த நியமனங்கள் இன்று காலை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.(அ)

01 (1)

02

03

04

05

06

07

08

One comment

  1. Ama iwanga ennatha kilichipuda poranga ippa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>