சமூக வலைத்தளங்களை தடை செய்ய அரசாங்கம் சட்ட ஆலோசனை- டளஸ் எம்.பி.


socialmedia-1-755x515

சமூக வலைத்தளங்களைத் தடை செய்வதற்கு அரசாங்கம் தற்பொழுது சட்ட ஆலோசனையைக் கோரியுள்ளது என நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் மூலம் தமக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டளஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்தார்.

இலத்திரனியல், அச்சு ஊடகங்களில் சிலவிடயங்கள் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிடுவதில் பிரச்சினைகள், முட்டுக்கட்டைகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால், சமூக வலைத்தளங்களில் அவற்றை சுதந்திரமாக வெளியிட முடிகின்றது.  இதனால், அரசாங்கம் இந்த ஊடகத்தில் கைவைக்கப் பார்க்கின்றது.

கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றபோது, சமூக வலைத்தளங்களின் உதவியினால், இந்த அரசியல் மாற்றத்தை மேற்கொள்ள முடிந்தது என இந்த அரசாங்கம் கூறியது எல்லோருக்கும் நினைவிருக்கும். இவ்வாறு கூறிய அரசாங்கமே தற்பொழுது சமூக வலைத்தளங்களை தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது.

தீயில் பிறந்த இந்த அரசாங்கம் தீயில் கருகி அழிந்து போகப் போகின்றது என்று தற்பொழுது கூறவேண்டியுள்ளதாகவும் மஹிந்த குழு சார்பு குழு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டளஸ் அழகப்பெரும குறிப்பிட்டார்.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>