இந்து மத விவகாரம் மஸ்தானிடமிருந்து நீக்கம்


05

பிரதி அமைச்சராக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்த காதர் மஸ்தானிடமிருந்து இந்து மத விவகார பிரதியமைச்சர் பதவியை நீக்கிவிடுவதற்கு ஜனாதிபதி செயலகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அமைச்சர் சுவாமிநாதன் வகிக்கும் மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அமைச்சின் பிரதி அமைச்சராக காதர் மஸ்தான் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் முஸ்லிம் பாராளுமான்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இந்து மத விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பாக பிரதியமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை கண்டித்து அரசியல் தரப்பிலும் பொது அமைப்புகள் மற்றும் இந்து மத அமைப்புகள் கடும் அதிருப்தியினை வெளியிட்டிருந்தன.

இதன் அடிப்படையில், காதர் மஸ்தானை மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி என்பவற்றுக்கான பிரதியமைச்சராக மாத்திரம் நியமிக்க  ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>