இலங்கையின் டிரம்ப் – கிம் ஜோன் சந்திப்பு டிசம்பரில்


lax

அமெரிக்காவின் டொனல்ட் டிரம்பும் வட கொரியாவின் கிம் ஜோன் உன் உம் ஒன்றிணைந்தது போல இலங்கையின் டிரம்பும் – கிம் ஜோன் உன் உம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றிணைவார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் யாமா அபேவர்தன தெரிவித்தார்.

இந்த திருமணத்துக்கான தரகர் பணியை 16 பேர் கொண்ட குழு மேற்கொள்ளும் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.  (மு)

 

 

One comment

  1. இந்த எறும மாடுகல் அவர்கலின் கால் தூசிக்கும் பொராது கள்ள மூதவிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>