தகப்பனுக்காக ஒரு நாளாம், தகுமா இது ?


fathers day

தகப்பனுக்காக ஒரு நாளாம்
தகுமா இது ??
தந்தைக்கு நிகராக
இருக்கத்தான் எவர் ??

தாலாட்டவில்லைதான்
ஆனால் தாயாக தானும் நின்றார்

சேயின் அழுகையாலே தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டு
சேட்டைக்கூட மாற்றாமல்
வேலைவிட்டு வந்தவுடன் மடியில் தூக்கி கொஞ்சிடுவார்
இவரை மிஞ்சிட எவர் வந்திடுவார்

நாட்கள் போட்டுக் கொண்டாட
தக்க பொறுத்தமாய் இவருண்டோ – அட
நாளும் எமக்கு தந்தையர் தினம்
எந்நேரமும் போற்றினால் குறைந்து போகுமோ??

– பின்த் அமீன் –
இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>