மியன்மாருக்கான இலங்கை தூதுவராக முன்னாள் அமைச்சர் நியமனம்


image_0bd51f9fcd

மியன்மாருக்கான இலங்கை தூதுவராக, முன்னாள் அமைச்சர் நந்தமித்ர ஏக்கநாயக்க, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.(ச)

One comment

  1. Naana terava danda tibuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>