சிங்கராஜ வனப்பகுதியில் யானை தடுப்பு மத்திய நிலையம்


53fdfb72fa25a469610af3e3f6808442_XL

சிங்கராஜா பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் இரண்டு யானைகள் இருப்பதற்கான யானை தடுப்பு மத்திய நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்படவுள்ளது.

உலக மரபுரிமையான சிங்கராஜா பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் தற்போது எஞ்சியுள்ள இரண்டு யானைகளினால் இந்த பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்கு அருகாமையில் வாழும் கிராம மக்களுக்கு ஏற்படும் உயிர் அச்சுறுத்தல் மற்றும் சொத்துக்களுக்கான சேதங்கள் படிப்படியாக அதிகரித்துள்ளன.

இதன் அடிப்படையில் யானைகளின் பாதுகாப்பு போன்று கிராம மக்களின் வாழ்க்கை மற்றும் சொத்துக்களின் பாதுகாப்புக்கென துரிதமான நடவடிக்கை மேற்கொள்வது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

இதற்காக இரண்டு யானைகளுக்காகத் தடுப்பு மத்திய நிலையம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கும் இவற்றுக்கு பொருத்தமான சுற்றாடலுடன் கூடிய ‘களவான தோலே கந்த’ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவில் ‘பாருகள’ என்ற இடத்தில் உள்ள சுமார் 36 ஹெக்ட்டயர் நிலப்பரப்பை சுவீகரிப்பதற்கான நிலைபேறான அபிவிருத்தி வனவிலங்குகள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சர் பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது. (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>