கம்பஹா மாவட்டம் உட்பட பல பகுதிகளுக்கு நாளை 16 மணி நேர நீர்வெட்டு


National Water Supply And Drainage Board

கம்பஹா மாவட்டத்தின் பல பிரதேசங்களில் நாளை(15) 16 மணி நேர நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை அறிவித்துள்ளது.

அத்தியாவசிய திருத்தப் பணி காரணமாக இந்த நீர்வெட்டு மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும், இதன்படி, நாளை காலை 08.00 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை இந்த நீர் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் எனவும் சபை குறிப்பிட்டுள்ளது.

களனி, வத்தளை, பியகம, மஹர, தொம்பே, ஜா-எல மற்றும் கம்பஹா பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களுக்கும்,  பேலியகொட, வத்தளை, ஜா-எல, கட்டுநாயக்க மற்றும் சீதுவ ஆகிய நகர சபைக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களுக்கும் இந்த நீர் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>