அஞ்சலோ மெத்திவ்ஸ் 5000 ஓட்டங்கள்


image_42df883353

இலங்கை கிரிக்கட் வீரர் அன்ஜலோ மெத்திவ்ஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கட்டில் 5,000 ஓட்டங்களை இன்று பெற்றுக்கொண்டார்.

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 10 ஓட்டங்களை பெற்றதை அடுத்து அவர் இந்த இலக்கை அடைந்தார்.

74 போட்டிகளில் 4992 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த அஞ்சலோ மெத்திவ்ஸ் இன்று 10 ஓட்டங்களை பெற்று 5000 ஓட்ட இலக்கை அடைந்தார்.

இலங்கைக்காக 5000 டெஸ்ட் ஓட்டங்களை பெற்ற 9 வது வீரர் அஞ்சலோ மெத்திவ்ஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>