சதொச நிறுவனம் கொள்வனவு செய்யும் டின்மீனுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவு


lanka sathosa

தேசிய டின் மீன் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து சதொச நிறுவனம் கொள்வனவு செய்யும் டின்மீனுக்கு தலா 20 ரூபா மேலதிக தொகையை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

வாழ்க்கைச் செலவு குழு அண்மையில் கூடிய போது இந்தத் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தேசிய கைத்தொழில்சாலைகளில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்படும் 425 கிராம் எடை கொண்ட டின்மீனுக்கு 60 ரூபா செலுத்துமாறு வாழ்க்கை செலவு குழு, சதொச நிறுவனத்திற்கு அறிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய தேசிய தொழிற்சாலைகளிலிருந்து சதொச கொள்வனவு செய்யும் 425 கிராம் கொள்ளளவை கொண்ட டின்மீன் ஒன்றுக்கு இதுவரையில் 40 ரூபா செலுத்தப்பட்டது. உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் இத்தொகையை 60 ரூபாவாக அதிகரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. (நு)

– தகவல் திணைக்களம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>