4 ஆயிரம் ஹெக்டயர் காணியில் வெங்காயம் உற்பத்தி


oniopn

மாத்தளை மாவட்டத்தில் இவ்வருடம் சிறுபோகத்தில் 4 ஆயிரம் ஹெக்டயர் காணியில் பெரிய வெங்காயம் உற்பத்தி செய்ய விவசாயத் திணைக்களம் திட்டமிட்டுள்ளது.

தம்புள்ளை, சீகிரிய, கலேவெல, நாவுல, பகுதிகளில் அதிகளவு பெரிய வெங்காயம் உற்பத்தி செய்யப்படவுள்ளது.

இதன் மூலம் 70 ஆயிரம் மெற்றிக் தொன் பெரிய வெங்காயம் அறுவடை செய்ய முடியும் என்று மாவட்ட பிரதி விவசாயப் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

அவ்வப்பகுதி கமநல சேவை நிலையங்கள் ஊடாக விவசாயிகளுக்கு தரமான பெரிய வெங்காய விதைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.(அ)

One comment

  1. Mohamed Meera Mohamed Meera

    Ma sha allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>