தென் இந்தியச் சிறுகதைகள் சிங்கள மொழியில்


ethera danawwa

அடுத்த சமூகங்களின் பண்பாட்டை, வாழ்வியலை இலக்கியம் வழியாகவே கூர்மையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இப் பணியை மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் வரலாற்று நெடுகிலும் மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர். சிக்கல்கள் நிறைந்த சமகால உலகில் அடுத்தவர்களின் பண்பாட்டையும் காலாசாரத்தையும் வாழ்முறையையும் புரிந்து கொள்வது ஒரு அவசியத் தேவையாக மாறியுள்ளது. இவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாமையினாலேயே சமூகங்களுக்கிடையில் பகையும் மோதலும் உருவாகின்றது.

இலங்கையில் சிங்கள மொழியிலிருந்து தமிழுக்கும் தமிழ் மொழியிலிருந்து சிங்களத்திற்கும் என இலக்கிய முயற்சிகள் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இத் தொடரில் தென் இந்தியாவின் முக்கிய இலக்கிய ஆளுமைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 சிறுகதைகளை சிங்கள மொழிக்கு மாற்றும் ஒரு பாராட்டத்தக்க முயற்சி நடைபெற்றுள்ளது.

சுந்தர ராமசாமி, அசோகமித்திரன், ஜெயகாந்தன், அகிலன், அண்ணாதுரை ஆகிய ஐந்து எழுத்தாளர்களின் 10 சிறுகதைகளை சிங்கள மொழிக்கு மாற்றம் செய்துள்ளார் எழுத்தாளர் ஷசி நானயக்கார.

‘எதெர தனவ்வ’ (சுந்தர ராமசாமியின் அக்கறைச் சீமையில் எனும் தலைப்பே இது) என்ற பெயரில் இப் புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா நாளை மாலை 3.00 மணிக்கு மகாவலி கேந்திர கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற உள்ளது. (நு)

– இன்ஸாப் ஸலாஹுத்தீன் –
ethera danawwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>